ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ തലകീഴായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതിനാലാണിത്. നമ്മൾ കേരളീയർ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ…

41 വർഷത്തിനു ശേഷം സൂര്യന്റെ അതിര്‍ത്തി വിട്ടു വോയേജര്‍ 2

സൂര്യന്റെ കാന്തികവലയം പിന്നിട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന (ഇൻസ്റ്റെല്ലർ…

ചന്ദ്രയാത്ര

മനുഷ്യൻ ചദ്രനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ…